Hewan Dengan Jumlah Kaki Paling Banyak Seribu Berkaki

... , lipan terbesar di dunia, lipan raksasa, serangga berkaki seribu

... , lipan terbesar di dunia, lipan raksasa, sera....

http://4.bp.blogspot.com/-awiaFtZmzp8/T4wGnXffbAI/AAAAAAAAACk ...

http://4.bp.blogspot.com/-awiaFtZmzp8/T4wGnXffbAI/....


....